Een nog ongepubliceerd advies van de Raad van State zal hoogstwaarschijnlijk het advies bevatten dat homo’s ontslagen mogen worden van confessionele scholen. De vrijheid van onderwijs gaat hierbij boven de vrijheid van discriminatie, zo zou het advies luiden. In de wet staat nu dat iemand niet ontslaan mag worden om het ‘enkele feit’ dat hij of zij homo is, en dat leidt wel eens tot onduidelijkheid. Dit advies beoogt invulling te geven aan wanneer dat dan precies wél en niet geldt. De conclusie van de Raad van State: je mag wel homo zijn, maar homoseksueel gedrag mag níet. Dit advies is, om (minimaal) drie redenen, klinkklare onzin.

1. Het lost het probleem niet op. Het advies suggereert dat ‘homoseksuele gedragingen’ duidelijk te definieren zijn, maar deze grens blijft moeilijk te trekken. Of wordt het ook verboden om te zeggen dat men homo is? In dat geval is dit een nog flagrante schending van de vrijheid van meningsuiting ook, op gelijk niveau met het dubieuze ‘Don’t ask, don’t tell’-beleid van het Amerikaanse leger.

2. Het advies is ongrondwettelijk. Artikel 1 van de Grondwet garandeert: “allen die zich in Nederland bevinden , worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. Dit verbod op discriminatie is absoluut.

3. Dit advies gaat in tegen alle Europese menserechtenrichtlijnen. De Europese Comissie heeft Nederland eerder verzocht om de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) in lijn te brengen met Europese regelgeving. Ook de Europese commissaris voor Mensenrechten, Thomas Hammarberg, heeft in zijn recente rapport over Nederland duidelijke taal gesproken: “The Commissioner believes that the freedom for associations based on religion or belief as laid down in the GETA is currently too broad and interpreted too broadly. The Commissioner calls upon the Dutch authorities to remove the exemptions for associations based on religion or belief. The Commissioner particularly recommends the Dutch legislature to abolish the ‘sole fact construction’, also taking into account that denominational schools are part of the publicly funded education system which should guarantee full accessibility in a non discriminatory way both in admitting pupils and in recruiting teachers”.

Conclusie: Het is te hopen dat de Raad van State het advies nog wijzigt aan de hand van reacties die deze dagen in de media verschijnen. Het is betreurenswaardig dat er ook in Nederland dit soort patstellingen lijken te ontstaan tussen religieuze en niet-religieuze standpunten. Ik had het liever anders gezien, maar kan toch echt niet anders dan op te komen voor de vrijheid.