In de buitenwijken van Amsterdam is een groeiend probleem met illegaal vuurwapenbezit, zo constateerde de Amsterdamse Commissaris Welten onlangs. Maar volgens Welten is dat niet te wijten aan een uitzichtloze arbeidsmarkt, of een tekort aan scholing. Nee, zegt Welten, de échte schuldige is rapmuziek.

In slechts vier zinnen weet Welten (met hulp van de Telegraaf) kledingkeuze te verbinden aan geweld: “De politie constateert al langer dat het gedrag en de kleding van Antilliaanse jongeren lijkt te zijn gekopieerd van rappers uit videoclips. In sommige teksten van door jongeren aanbeden rappers wordt het gebruik van geweld verheerlijkt. Eerder waren er al klachten over de hiphopclips omdat ze ongezond en onzedelijk gedrag bij de jeugd zouden veroorzaken. Amsterdam-Zuidoost werd de laatste maanden geteisterd door ernstig vuurwapengeweld”. Hoezo suggestief? Commissaris Welten zou er goed aan doen zich te houden bij zijn leest: het handhaven van de wet en het arresteren van overtreders. De politie (of wie dan ook) bepaalt immers niet naar welke muziek de burgers luisteren, en moet zich verre van zulke uitspraken houden. Ook de Gemeenteraad was het daar in grote getale mee eens.

De opmerkingen van Welten zouden weg te lachen zijn, evenals mensen die dachten dat door Elvis of Kurt Cobain de zedelijkheid werd aangetast. Maar zijn uitspraken staan in het teken van een nogal brede taakopvatting die hij zichzelf heeft gesteld. In zijn nieuwjaarstoespraak in 2005 gaf Welten aan dat hij het als zijn taak ziet om ‘te waken voor het kwaad’. Nogal een curieuze uitspraak voor iemand wiens taak het is om onpartijdig de wet te handhaven. Ook in het voorwoord van het Handboek Terrorisme voor Bedrijven (pdf) spreekt Welten in deze bijna Bijbelse termen. Gecombineerd met zijn pleidooi om rapmuziek aan banden te leggen, kan je je af gaan vragen wat Welten nog méér onder het kwaad verstaat. Het handhaven van de wet lijkt me meer dan een dagtaak in Amsterdam, dus laten we het daar gewoon maar bij houden.

Na alle politieke antwoorden op de uitspraken van Welten komt de beste reactie misschien nog wel uit de Bijlmer zelf: een vrij briljante dis van rapper Gikkels (YouTube onderaan artikel). En je hoeft niet eens een wapen te hebben om te horen dat de flow van Gikkels ook goed in elkaar zit.