De dag begon met Prosecco, daarna aan de slag!

Deze week goed nieuws gekregen: ons Consortium van Free Voice, World Press Photo, Mensen met een Missie, European Journalism Centre en the European Partnership for Democracy heeft het groene licht gekregen om een uitgebreid voorstel te schrijven om geld te kunnen krijgen uit de MFS2-pot van Ontwikkelingssamenwerking. De eerste selectieronde bleek nog zwaarder dan verwacht: slechts 20 van de 43 voorstellen mag door voor eventuele financiering. Zo valt een grote partij als het Aids Fonds af, hetgeen ook een beetje zuur persbericht opleverde. Er kwam nog meer goed nieuws toen bleek dat MFS2 niet aangepakt zal worden in de brede heroverwegingen. Al met al betekent dit dat ons Consortium een goede kans maakt om (deel van) onze gevraagde subsidie binnen te slepen.

En dat is maar goed ook – op een grote bijeenkomst van alle Consortium-leden vandaag werd weer duidelijk dat onze organisaties bijzonder veel gemeen hebben, en veel toegevoegde waarde. Zowel EJC, Free Voice als World Press Photo leveren – ieder op geheel eigen wijze – een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en bloei van kwaliteitsjournalistiek in het buitenland. Daarnaast is de combinatie met Mensen met een Missie en de EPD bijzonder mooi. Dankzij deze links is het mogelijk om uiteenlopende doelgroepen te bereiken in onze doellanden: van journalisten tot activisten, van parlementariërs tot mensenrechtenverdedigers. Een mooie samenwerking om écht een stem te kunnen geven aan zij die geen stem hebben.

Maar zover zijn we nog niet. Allereerst wacht ons nu de uitdagende taak om daadwerkelijk een mooi rond voorstel te schrijven, om aan te tonen dat we het gemeenschapsgeld echt waard zijn. Los van de inhoudelijke uitdagingen is het ook een behoorlijke organisatorische klus omdat het voor 1 juli afgerond moet zijn. Dan is het wachten op de beslissing van de nieuwe Minister van OS, wie dat dan ook moge zijn. Maar voor ons staat het al vast: subsidie of geen subsidie, Persvrijheid 2.0 gaat een gouden toekomst tegemoet!