Het is natuurlijk mijn eigen afdeling, Amsterdam. Toch ben ik enorm trots op de brede steunbetuigingen vanuit de stad. Rutger, Fenna, Femke, Jorrit, Simion, Yvette, Rocco, Paulus: dank jullie wel!

Gemeenteraadsfractie


Rutger Groot Wassink steunt Sebastian DinjensRutger Groot Wassink, fractievoorzitter Amsterdam Sebastian is geknipt voor de functie van Externe Partijontwikkeling. Hij is een uitstekende netwerker en ziet kansen en allianties die de partij ten goede komen. Ook niet onbelangrijk: hij is een prettig persoon die makkelijk verbinding zoekt en legt.


Femke Roosma steunt Sebastian DinjensFemke Roosma, vice-fractievoorzitter Amsterdam Sebastian zal een aanwinst zijn voor het partijbestuur. Sebastian’s professionele ervaring met de strijd voor mensenrechten en de strijd tegen discriminatie spreken mij persoonlijk erg aan. Maar GroenLinks zal vooral profiteren van zijn kwaliteiten als verbinder. GroenLinks kan er zeker van zijn dat de portefeuille van externe partijontwikkeling door Sebastian op uitstekende wijze zal worden ingevuld. Met zijn schat aan ervaring, prettige en diplomatieke persoonlijkheid en scherpe inzicht in hoe netwerken in elkaar steken weer hij hoe je mensen samen kunt brengen.  En daar profiteert niet alleen GroenLinks van, maar de samenleving als geheel.


Jorrit Nuijens steunt Sebastian DinjensJorrit Nuijens, raadslid Amsterdam

Sebastian heeft hart voor onze idealen en de ervaring om onze partij nog beter te binden aan onze natuurlijke bondgenoten. Bovendien heeft hij de praktische en daadkrachtige inslag om het nog voor elkaar te krijgen ook.


Simion Blom steunt Sebastian DinjensSimion Blom, raadslid Amsterdam

Sebastian heb ik leren kennen als een GroenLinkser die zich net als ik zorgen maakt over de toenemende discriminatie, haat en polarisatie in het land. GroenLinks moet weer de partij zijn die voorop loopt in het bestrijden van uitsluitingsmechanismes. De partij die de strijd aangaat tegen ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen. Daar is verbinding voor nodig, binnen de partij, maar vooral ook verbinding met de samenleving. Met Sebastian heeft de partij een ervaren, professionele bestuurder met een activistische inslag. En dat is ontzettend nodig in deze tijd.


Stadsdelen


Fenna Ulichki steunt Sebastian DinjensFenna Ulichki, Dagelijks bestuurder bestuurscommissie Amsterdam WestIk steun Sebastian van harte in ons landelijk bestuur: GroenLinks heeft energieke, vrolijke, praktische idealisten met een hart voor diversiteit nodig. In al zijn eerdere rollen heeft hij bewezen dat hij dit kan, en hij zal een aanwinst zijn.


Yvette Hofman steunt Sebastian DinjensYvette Hofman, fractievoorzitter Amsterdam West
Sebastian is een échte netwerker. Hij is in staat om verbindingen te zoeken buiten de gangbare paden en deze vervolgens te verzilveren. Uit eigen ervaring weet ik hoe waardevol een verblijf in het buitenland is: je leert je makkelijk aanpassen en te verplaatsen in andere opvattingen en gewoontes. Dankzij deze kwaliteiten zal GroenLinks veel voordeel van hem hebben in deze functie.


Rocco Piers steunt Sebastian DinjensRocco Piers, fractievoorzitter Amsterdam Zuid
Je hoeft Sebastian niet lang te kennen om te weten dat hij als bestuurder perfect op zijn plek is bij GroenLinks. Sebastian’s ervaring spreekt voor zichzelf, zijn netwerkkwaliteiten zijn  niet te missen, zijn gedrevenheid en enthousiasme zijn aanstekelijk. Sebastian kan en zal voor GroenLinks nog veel gaan betekenen, daar ben ik van overtuigd.


Paulus de Wilt steunt Sebastian DinjensPaulus de Wilt, oud Stadsdeelwethouder Nieuw West, nu steunfractielid.
Sebastian is een serieus politicus en bestuurder met een hart voor mensen. Met zijn ervaring en inzet kan hij veel betekenen voor GroenLinks. Ik vind dat het partijbestuur een politiek relevantere rol moet spelen en Sebastian als bestuurslid externe betrekkingen zal daar zeker aan bijdragen.