Ik vind Sebastian bij uitstek de kandidaat die invulling kan geven aan de verbinding met maatschappelijke organisaties, waaronder de vakbewegingen. In zijn werk heeft hij overtuigend laten zien dat hij kan netwerken, verbinden en bouwen aan duurzame relaties en samenwerking. Hij weet ideeën te vertalen naar praktijk van alledag en voelt zich daarin ook thuis.

Hij is als bestuurder immers meer van ‘de man op de straat’ dan van de ‘ivoren toren’.

 

Ik steun Sebastian Dinjens dan ook in zijn kandidatuur voor het partijbestuur (portefeuille partijontwikkeling/externe relaties). GroenLinks heeft een ambitieuze agenda op het gebied van de arbeidsmarkt in een schone en duurzame economie. Dan gaat het bijvoorbeeld om het versterken van de positie van flexwerkers, een eerlijke herverdeling van werk, het investeren in de ontwikkeling van mensen en een sociale zekerheid die recht doet aan de diversiteit van de samenleving. Het tot stand brengen van een ‘ontspannen samenleving’ waarin mensen zeggenschap hebben is een mooi ideaal. GroenLinks deelt die idealen met de vakbeweging. Voor het bereiken van deze idealen is het noodzakelijk dat de partij daarmee verbindingen initieert, coalities smeedt en samen optrekt.

 

Wessel Breunesse
Sectorbestuurder bij CNV Vakmensen
Steunfractielid GroenLinks Zaanstad