Sebastian square

Welkom op mijn weblog – die voorlopig is omgedoopt tot een campagnesite. Ik ben Sebastian Dinjens; politicoloog, Raadgever, vader van twee mighty girls, en sinds 7 april ook kandidaat Bestuurslid Externe Partijontwikkeling voor GroenLinks.

Ik word gemotiveerd door enerzijds het strijden tegen onrecht, discriminatie en uitsluiting, en anderzijds het actief bevorderen van een inclusieve en duurzame samenleving. Die tweeledige aanpak is de rode draad door mijn werkzame leven, van mensenrechten, via anti-discriminatie, via inclusieve ontwikkeling, en tegenwoordig in organisatiegroei en -ontwikkeling.

Politiek / GroenLinks

Ik ben actief lid van GroenLinks – de enige juiste keuze voor iemand die gelooft in een inclusieve samenleving. En sinds kort ben ik voorgedragen voor het Landelijk Partijbestuur, tot mijn grote eer met een mooie aanbeveling van de kandidaten commissie.

Uiteraard heb ik als politicoloog overal een (doorgaans acceptabel onderbouwde) mening over. Een enkele keer kan ik me kwaad genoeg maken over zaken om een brief aan de krant te sturen, die vaak gepubliceerd wordt. Zoals deze over het gebrek aan staatsmanschap van Rutte. Of deze, over het nodeloze voorspel van het VVD-PvdA kabinet.

Doorgaans kies ik niet voor de politieke voorgrond, maar juist de stille opbouw. Ik ben oprichter geweest van de Werkgroep Internationale Vrede & Veiligheid, waar ik ook voorzitter van ben geweest tot aan mijn verhuizing naar Vietnam. Het was in de roerige tijd van Uruzgan en Kunduz, en er was een grote noodzaak om expertise vanuit vredesbewegingen, militairen en politie te bundelen, waar onze werkgroep een rol in speelde. Inmiddels is een groot deel van ons werk voortgezet in de Klankbordgroep Afghanistan en – meer recent – de expertgroep Vrede en Veiligheid.

Als kandidaat voor het Partijbestuur wil ik op eenzelfde manier ook andere inhoudelijke onderwerpen verder doorontwikkelen, in samenwerking met de werkgroepen en de permanente programma commissie. Ik zie dan met name kansen in het bouwen van netwerken met migrantenorganisaties en (nieuwe) initiatieven om werknemersbelangen te vertegenwoordigen.

Lees hier wat ik wil bereiken in het partijbestuur

Bestuur en management

Ik ben een ervaren manager en bestuurder, van gemeente tot Rijksoverheid, van Azië tot Europa. Eigenlijk hou ik niet zo van de term manager. Mijn stijl is meer om zo dicht mogelijk tegen het veld te blijven – daar is immers de échte kennis. Ik werk met verschillende modellen die dat in praktijk proberen te brengen, waaronder deep democracy & holacracy.

Na enig flirten met het onderwijs en een aantal jaren ervaring als ambtenaar, heb ik vooral veel gewerkt in de ontwikkelingssamenwerking. Eerst bij Free Press Unlimited, daarna bij MCNV. En vrijwel altijd parallel daaraan in verschillende rollen binnen Amnesty International. Voor MCNV werkte ik als Programma Directeur, en heb ik ook enkele jaren in Azië gewoond en gewerkt. Het was een enorm verrijkende ervaring, die me ook een andere blik gaf op mijn eigen land en onze verworvenheden.

Terug in Nederland wil ik me graag inzetten om ons eigen maatschappelijk middenveld versterken en ondersteunen. In het dagelijks leven werk ik als Raadgever voor Corion, en ondersteun ik tal van organisaties (met name publiek en non-profit) in het verder ontwikkelen van strategie en plannen. Ook heb ik mijn liefde voor onderwijs weer opgepakt als bestuurslid van Stichting Track The Talent, die jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt bij de kennismaking met het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld.

Leiderschapsstijl: Samenwerken is samen werken

Ik heb veel gewerkt in omgevingen waar samenwerken niet geschiedde op basis van hiërarchie en structuur, maar op basis van gedeelde waarden en gezamenlijke doelen. Dat is inmiddels de manier van werken geworden die ik het meest waardeer. Ik werk graag met mensen die vanuit hun eigen vakkennis kunnen bijdragen aan het grotere geheel. Mijn medewerkers krijgen daar doorgaans veel ruimte voor, met als belangrijkste insteek om organisatiebelang en persoonlijke ontwikkeling zo veel mogelijk parallel te laten lopen. Voor mij zijn collectieve successen pas compleet als ze door ieder gevoeld worden als een persoonlijke overwinning.

Ik geniet ervan om met een kernteam bergen te verzetten. In het bijzonder word ik geïnspireerd door mensen die ernaar streven om uitmuntend werk neer te zetten en volhardend zijn als dit even niet binnen handbereik lijkt te zijn. Mijn standaard voor kwaliteit is hoog, en ik luister goed naar de mensen die het daadwerkelijk in praktijk moeten brengen. Hoge ambities zijn alleen wat waard als ze ook te realiseren zijn.

 

Neem gerust contact op: